Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina:
Że Panna Czysta, że Panna Czysta
Porodziła syna!
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi!
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają-
Cuda, cuda ogłaszają!

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje;
I Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi…

I trzej królowie, i trzej królowie
Od wschodu przybyli;
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi…

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Pana nad panami,
Uwielbić Chrystusa!
Chrystus się rodzi…

Bez wątpienia jedna z najbardziej znanych i najchętniej śpiewanych polskich kolęd. Niestety nie znamy autora jej muzyki i słów – pierwszy tekst można odnaleźć w śpiewniku z 1878 roku.

„Dzisiaj w Betlejem” stanowiła popularną bazę do różnorakich przeróbek, często o charakterze patriotycznym, ale także wojskowe marsze.

Co ciekawe, istnieje protestancka wersje tejże kolędy „Dzisiaj w Betlejemie”. Również nasi sąsiedzi z Ukrainy praz Białorusi doskonale ją znają, ale pod tytułem „Nebo i zemlia nyni torżestwujut”.