Ej, byliśmy bracia

[ Powrót do kolęd ]

Młoda Harta – „Ej, byliśmy bracia

Ej, byliśmy bracia

Ej byliśmy bracia, pastuszkowie w Betlejem,
Widzieliśmy Dziecię, Deum natum et Regem,
Jezusa z Maryją, śliczną jak lilia.
Ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda,
ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda.

Gdy Panna Maryja Jezusa porodziła,
Zaraz Go powiwszy, we żłobie położyła,
Służy Mu tam społem, osiołek też z wołem.
Ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda,
ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda.

Jezu w małem ciele, Boże prawy i żywy,
Przyjmij od nas to pienie i afekt prawdziwy,
Z miłości ku Tobie, żeś złożony w żłobie.
Ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda,
ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda.

Witaj że Paniczu, narodzony nasz Boże,
Przyszedłeś na ten świat, któż że to pojąć może,
Stałeś się ubogim, choć jesteś tak drogim.
Ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda,
ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda.

Klękaliśmy przed Nim, bo tak rzecz wymagała,
Bo to jest Bóg wielki, chociaż Dziecina mała;
Daryśmy oddali, cośmy z sobą brali.
Ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda,
ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda.

Potem my Mu ślicznie i wesoło zagrali,
Józef też z Maryją tym się kontentowali;
Dziecino się śmiało, a nas radość brała.
Ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda,
ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda.

Wszystko to na chwałę Tobie Jezu i Chryste,
Daj nam tu żyć dobrze, abyśmy wiekuiste
Życie otrzymali, w niebie Ci śpiewali.
Ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda,
ej kolęda, kolęda, ej kolęda, kolęda.

Autor kolędy „Ej, byliśmy bracia” jest anonimowy. Tekst pochodzi ze zbioru „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych” wydanego w 1904 roku przez Karola Miarkę.