Gdy śliczna Panna

[ Powrót do kolęd ]

Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkiem weselem tak jemu śpiewała.
Li li li li laj, moje dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne paniąteczko.

2Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem, posłowie.
Li li li li laj, wielki królewiczu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu.

3Łączcie się w dziełach, wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci.
Li li li li laj, wielki królewiczu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu.

Tutaj należy wspomnieć, że oryginalny tekst tej wspaniałej i nastrojowej kolędy ma aż 10 zwrotek. Nie dziwi zatem, że w domach przy wigilijnym stole śpiewa się jej skróconą wersję.

Słowa, jak i sama jej melodia pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku. Faktem jest, że w XVIII wiecznych rękopisach była już umieszczana regularnie, co świadczy o jej popularności.

Szczególnie jej śpiewanie upodobały sobie siostry zakonne w klasztorach. Najstarszy polski rękopis „Gdy śliczna Panna” jest przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej i pochodzi z począku XVIII wieku.