Góry Syjońskie

[ Powrót do kolęd ]

Triole – „Góry Syjońskie”

Góry Syjońskie

Góry Syjońskie, domie wiecznej chwały
Chóry aniołów, czy liście widziały
Jak nowa gwiazda, biegła gdzie baranek
Z którego słońce, bierze swój zaranek.

Wymknął się z tronu z Panienką do szopki
Gdzie Mu świat cały ściele się pod stopki
Cóż Cię uniosło miłości upałem
Żeś Swój majestat okrył ludzkiem ciałem.

Czemuś się stęsknił niebianów kochanie
Że dziś z bydlęty obierasz mieszkanie
W krainie świata pasterz nędznej trzody
Chcesz mieć za braci niewdzięczne narody.

Trony zastępów w gwiazdolitem kole
Cóż dziś widzicie na ziemskim padole
Że wprzód pastuszków, a trzech królów potem
Z mirą, kadzidłem, ciągną tu ze złotem.

Archaniołowie i Anielskie duchy
Co się cieszycie z ludzi grzesznych skruchy
Zapalcie miłość w sercach tego ludu
Niech dozna grzesznik miłosierdzia cudu.