Judzką krainę noc okryła

[ Powrót do kolęd ]

Projekt Kolęda – „Judzką krainę noc okryła”

Judzką krainę noc okryła

Judzką krainę noc okryła,
I w snu marzeniach zanurzyła,
Jej niwy, pokój zajął szczęśliwy,
Gość w Betleem mieście mnogi,
I pasterze, lud ubogi,
Cnotliwy w polu przy swej trzodzie,
Posnęli w swobodzie.

Wtem wskroś obłoki zajaśniały,
I nadzwyczajne przyodziały,
Promienie, całe niebios sklepienie,
A w powietrzu się unosił
Anioł, i radośnie głosił zjawienie:
Bóg się w ciele rodzi,
Na ziemię przychodzi.

Coraz się liczniej zgromadzali,
Posłowie z nieba i śpiewali,
Bądź chwała, Bogu hojna i trwała,
Pokój zaś w ziemskim padole
Ludziom, którym lepszą dolę,
Nadała Marya w tej dobie,
Rodząca we żłobie.

Pasterze ze snu tymi głosy
Zbudzeni, ze trwogą pod niebiosy
Spojrzeli, widząc cuda zadrżeli,
Lecz im Anioł rzekł: by byli
Bez wszej trwogi i spieszyli,
Weseli, Zbawiciela swego,
Witać zesłanego.

Wtedy pasterze młody i stary,
Różne ze sobą wziąwszy dary,
W te tropy pobieżeli do szopy,
A gdy Niebieskie Pachole,
Znaleźli w żłobie przy wole,
Pod stopy korząc Mu się, padli,
I ofiary kładli.

Gdy Mu swe dary już oddali,
Stanęli wokoło i śpiewali,
O Panie, leżący na sianie,
Tyś w dobroci Niepojęty,
Żeś obrał Sobie z bydlęty,
Mieszkanie, byśmy przez to w niebie,
Mieszkali u Ciebie.

Autorzy kolędy „Judzką krainę noc okryła” pozostają anonimowy. Tekst kolędy pochodzi ze zbioru „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych”, wydanego w 1904 roku przez Karola Miarkę.