Na Boże Narodzenie

[ Powrót do kolęd ]

Na Boże Narodzenie

Na Boże Narodzenie
Aniołów ucieszenie
Gdy z weselem śpiewają
Bogu cześć i chwałę dają
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła
Panną będąc jak była

Pasterzom to wesele
Przyniósł anioł że w ciele
Bóg się ludziom narodził
Z grzechu ich oswobodził
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła
Panną będąc jak była

Trzej Królowie przybyli
Darami Go uczcili
Jako Pana swojego
Zbawcę rodu ludzkiego
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła
Panną będąc jak była

Gwiazda się pojawiła
Co Królów prowadziła
Prowadząc im świeciła
Gdzie Panna z Synem była
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła
Panną będąc jak była

Z Bożego Narodzenia
Wznawiajmy dziękczynienia
Nieustannie śpiewając
Bogu cześć i chwałę dając
Panna Syna powiła
Chrystusa porodziła
Panną będąc jak była