Niechaj będzie głośno wszędzie

[ Powrót do kolęd ]

Niechaj będzie głośno wszędzie

Niechaj będzie głośno wszędzie z narodzenia Pana
Niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana
Witaj Jezu, Zbawicielu
witaj nasz Odkupicielu
witaj, witaj Królu nasz!

Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie
z Aniołami mieszkańcami w niebieskiej krainie
witaj, z Panny narodzony
witaj w żłobie położony
witaj, witaj nasz Zbawco!

Kto więc zdoła, niech wesoła brzmi z ust jego chwała
Jezusowi Chrystusowi a niech będzie stała
I Maryi wsze stworzenie
niech zanuci głośne pienie
witaj, witaj Maryjo!

Zna świat cały jak Król chwały poniżył się wiele
Gdy z Boskiego tronu swego przyszedł w ludzkim ciele
Aby gdy Bóg poniżony
Człowiek został wywyższony
Przebóg, przebóg co za cud!