Niepojęte dary

[ Powrót do kolęd ]

Triole – Niepojęte dary

Niepojęte dary dla nas daje
dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy
Gdy się wieczne Słowo Ciałem staje
mocą swojej cudownej sprawy
Nędze świata precz odmiata
A płaczliwe jęczenia
W dzięków głosy pod niebiosy
I w wesele zamienia
Skąd dziś wszyscy weseli
Wyśpiewują Anieli.

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie
A na ziemi pokój ludowi.

Patriarchów świętych upragnione
Spełniło się oczekiwanie,
Kiedy słowo z Panny narodzone
Dopełniło wszystkich żądanie
Gwiazda nowa Jakubowa
Wypuściła promienie
Ciemne błędy gasząc wszędy
Światła czyni zjawienie
Skąd dziś każdy z Anioły
Wyśpiewuje wesoły.

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Już Prorockich przepowiedzeń skutki,
Odmieniły świat cały mile
Oddalając uprzykrzone smutki
Przywróciły wesołe chwile
Wszędy echo brzmi z pociechą
Że z daru Zbawiciela
Upewnienie o zbawienie
Dopełniło wesela
Więc z niebieskiemi szyki
Wydajmy dziś okrzyki.

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Niebo dzisiaj z ziemią połączone
Wyśpiewuje wdzięczności pienie
Dzięki Bogu czyni nieskończone
Za zjawione ludziom zbawienie
Radość nasza z Messyjasza
I wszystkiemu stworzeniu
Że Pan chwały śmierci strzały
Skruszył w swem narodzeniu
Brzmijże świecie wesoło
Wydaj odgłos w około.

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Aby człowiek Bogiem był nazwany
Jego postać Bóstwo przybrało
By nie brząkał niewoli kajdany
Słowo Ojca ciałem się stało
Sługa z Pana, ach odmiana
Niesłychane przykłady
By z wdzięczności dla miłości
Człowiek w Boga szedł ślady
Więc niech pienia odgłosy
Idą aż pod niebiosy

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie
A na ziemi pokój ludowi.

Uczynione z twej miłości związki
Bóstwa twego z naszym rodzajem
Sprawiły nam ścisłe obowiązki
Byś miłowan od nas był wzajem
Dajże Panie, me kochanie
By ogniste pożary
W sercach trwały na wiek stały
Byś był kochan bez miary
Nuż i teraz z miłości
Wyśpiewujmy z radości.

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Kolęda pochodząca z XVIII wieku. Autor słów do „Niepojęte dary” jest nieznany. Istnieją dwa warianty muzyczne kolędy „Niepojęte dary”. Pierwszy wariant pochodzi z Wielkopolski, jednak jego autor jest nieznany. Drugi wariant muzyczny skomponował Józef Sierosławski.