Nuż my dziatki zaśpiewajmy

[ Powrót do kolęd ]

Zespół Muzyki Dawnej Perfugium – Nuż my dziatki zaśpiewajmy

Nuż my dziatki, zaśpiewajmy z weselem,
że Pan Krystus jest naszym Zbawicielem.

Który się dnia dzisiejszego narodził,
a tym serca ludzi wszystkich ochłodził.

Bo przez Jego święte [dziś] narodzenie,
poczęło się jest ludzkie odkupienie.

Bądźże Jemu chwała na wysokości
z tej łaski a niewymownej miłości.

A nam tu na ziemi w tej śmiertelności
pokój w dobrej wolej i [też] w jedności.

Kolęda została napisana w XVI wieku z myślą o dzieciach. Jej pierwszy tekst znalazł się w w kancjonale toruńskim z 1587 roku, pod tytułem „Kolęda na Boże Narodzenie dla dziatek”. Kolęda ta była bardzo popularna i znalazła się w kilku polskich kancjonałach z XVI i XVII wieku. Najwcześniejszy znany zapis muzyczny kolędy „Nuż my dziatki zaśpiewajmy”, pod tytułem „Kolenda”, znalazł się w tabulaturze organowej Jana z Lublina około 1537 roku.