O gwiazdo Betlejemska

[ Powrót do kolęd ]

O gwiazdo Betlejemska

O gwiazdo Betlejemska,
zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy,
tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn.
Bóg, Człowiek z Panny świętej,
dany na okup win.

O nie masz Go już w szopce,
nie masz Go w żłóbku tam?
Więc gdzie pójdziemy Chryste,
gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar.
I hołd Ci niski oddać,
to jest nasz wszystek dar.

Ja nie wiem, o mój Panie,
któryś miał w żłobie tron.
Czy dusza moja biedna,
milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię,
kornie śmiem.
Gdyś stajnią nie pogardził,
nie gardź i sercem mym.

Czy zamieszkasz w tym sercu,
Zbawco mój i Panie.
Gdzie nędzniejsze ni w stajni,
znajdziesz tam posłanie?
Ulituj się nade mną,
nad stworzeniem Twoim,
Jakoś stajnią nie wzgardził,
nie gardź sercem moim.

Kolęda „O gwiazdo Betlejemska” została napisana w drugiej połowie XIX wieku, a oficjalnie wydana została w 1878 roku w „Śpiewniczku zawierającym pieśni kościelne”. Autorem słów był prawdopodobnie ks. Zygmunt Odelgiewicz, a muzyka przypisywana jest Alojzemu Orszulokowi.