O Jezu, nasz Zbawicielu

[ Powrót do kolęd ]

Krakowski Chór Akademicki UJ – „O Jezu, nasz Zbawicielu”

O Jezu, nasz Zbawicielu,
Jedyny Odkupicielu.
Przed wieki dziwnie zrodzony,
Bez matki i nam zrządzony.

Śliczna ojcowska jasności,
Nadziejo ludzkiej słabości,
Skłoń uszy swe litościwe
Na prośby nasze troskliwe.

Wspomnij na Twe narodzenie,
Z naturą ludzką złączenie,
Którąś Ty z Panny Przeczystej
Dziwnie wziął Bóg wiekuisty.

To dzień Twego narodzenia
Do wszego mówi stworzenia,
Żeś Ty z tronu Ojcowskiego
Przyszedł dla zbawienia mego.

Przetoż dziś niebo wykrzyka
I z morza radość wynika:
Ziemia z niezmierną radością
Cieszy się Twoją bytnością.

I my przez moc przyjścia Twego
Z piekła wyrwani ciemnego,
W to Twe nowe narodzenie
Nowe dajem z chwałą pienie.

Bądź, Jezu, wiecznie chwalony,
Z Panny czystej narodzony.
Niech cześć będzie Ojcu Twemu
I z Nim Duchowi Świętemu.

Słowa kolędy „O Jezu, nasz Zbawicielu” napisał Marcin Laterna w XVI wieku. Tekst jest przekładem łacińskiego hymnu brewiarzowego „Christe Redemptor omnium”. Melodia pochodzi z Kancjonału Piotra Artomiusza z 1587 roku.