Pójdźmy wszyscy do stajenki

[ Powrót do kolęd ]

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem

Tradycyjna polska kolęda o wyraźnym marszowych charakterze, który świetnie dodaje animuszu. Początkowo była to monumentalna pieśń bożonarodzeniowa licząca sobie aż 14 zwrotek. Również melodia, do jakiej wówczas (XVIII wiek) śpiewano tekst była zgoła inna.

W następnym wieku powstała kolejna, druga wersja melodii. Niestety autorzy obu nie są znani po dziś dzień. Obecna wersja narodziła się najprawdopodobniej w okolicach Krakowa, z racji bazowania na melodiach ludowych tamtych terenów.