Przy onej dolinie

[ Powrót do kolęd ]

Lachersi – „Przy onej dolinie”

Przy onej dolinie, w judzkiej krainie
gdyśmy paśli owce w gęstej krzewinie
Aż tu prędko Aniołowie krzyczą, bierzcie
pastuszkowie do Betlejem

Witać Zbawiciela dziś zrodzonego
Na zimnie w stajence położonego
Służy Mu tam osioł z wołem
zagrzewając Pana społem – hu, hu, hu, hu

Przyszliśmy do szopki aż Panieneczka
Piastuje Dziecinę jak aniołeczka
My Mu dali swe ofiary, co kto może
przyjmij Boże, utajony

Dziecina przyjmuje, mruga oczkami
Wskazuje na dudki paluszeczkami
Zagrać Panu chętnie trzeba
On nam da zapłatę Z nieba, nieskończoną

Tradycyjna kolęda góralska. Autorzy słów i muzyki są nieznani.