Radujmy się bracia mili

[ Powrót do kolęd ]

Radujmy się bracia mili

Radujmy się bracia mili, gdyż dziw nad dziwy,
swego Syna zesłał na świat Bóg dobrotliwy.
Przyszedł Bóg na świat by zbawić nas, ludzkie plemię,
z mocy grzechu przez to przyniósł radość na ziemię.

Obietnice się spełniły od Boga dane,
gdy to Dziecię dla nas biednych z nieba zesłane.
Wszak Zbawiciel dla nas zstąpił na ziemskie niwy,
z tronu Swego niebieskiego On, Bóg prawdziwy.

I Anieli się weselą i tak śpiewają,
Pan Bóg chwałę, ludzie pokój niechaj tu mają.
Gwiazda cudna nad stajenką wesoło płonie,
która sprowadziła Królów w kornym pokłonie.

O z ufnością i miłością doń się zbliżamy,
pokłon boski, hołd królewski Dzieciątku dajemy.
Prośmy także byśmy kiedyś, jak tu na ziemi,
mogli śpiewać Jemu chwałę, będąc zbawieni.

Autorem muzyki do kolędy „Radujmy się bracia mili” jest Józef Sierosławski. Kolęda pochodzi ze zbioru „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych”, wydanego przez Karola Miarkę.