Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

[ Powrót do kolęd ]

Chór Parafii Warszawice – „Śliczna Panienka Jezusa zrodziła”

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła,
w stajni powiwszy, siankiem Go okryła.
O siano, siano, siano jak lilija,
na którym kładzie Jezusa Maryja.

Czemuż litości nie masz, Panno droga,
żeś w liche siano uwinęła Boga.
O siano, siano, siano kwiecie drogi,
gdy się na tobie kładzie Bóg ubogi.

Dziwna na świecie stała się odmiana,
że nazarejski kwiat wrzucon do siana.
O siano, siano, co ci się zdarzyło,
że będąc sianem, w kwiateś się zmieniło.

Lecz to dziwniejsza, że Pan ogniem bywszy,
w siano się ukrył, siana nie spaliwszy.
O siano, siano, czemu nie gorejesz,
czemu przynajmniej Pana nie zagrzejesz.

Już to nie w cierniu ten kwiat lilijowy,
lecz z siana wyrósł przez grzech Adamowy.
O siano, siano, o błogosławione,
na którym Jezus Dziecię jest złożone.

Szczęśliwa łąko, któraś temu sianu
stać się kazała za podściółkę Panu.
O siano, siano, wszystek kwiat różany
przechodzisz dzisiaj, narcyz, tulipany.

Szczęśliwe ręce te zaprawdę były,
co dla Jezusa to siano kosiły.
O siano, siano, godneżeś to było,
by się na tobie Bóstwo położyło.

Przeklął był ludzkie Bóg dla drzewa plemię,
leżąc na sianie dziś pojednał ziemię.
O siano, siano, gdy piastujesz Boga,
nam się przez ciebie w niebo ściele droga.

Nie tylko starzy kwapcie się do Pana,
ale i młodzi pospieszcie do siana.
O siano, siano! Tak sobie śpiewajcie.
Pana Jezusa siankiem nakrywajcie.

W ostatku i my pójdźmy też do Pana,
a po kolędzie nieśmy wiązkę siana.
O siano,siano, przyjmij od nas Panie,
a nam za siano daj w niebie mieszkanie.

Kolęda „Śliczna Panienka Jezusa zrodziła” pochodzi ze zbioru „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych”, wydanyego w 1904 roku przez wydawnictwo Karola Miarki. Autor kolędy „Śliczna Panienka Jezusa zrodziła” nie jest znany.