Słyszę z nieba muzykę

[ Powrót do kolęd ]

Zespół Wokalny Affectus – „Słyszę z nieba muzykę”

Słyszę z nieba muzykę

Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni,
Sławią Boga, że się nam do stajenki mieści,
Nie chce rozum pojąć tego,
Chyba okiem dojrzy czego,
Czy mu to się nie śni.

Słyszę z nieba muzykę, już ci to na jawie!
Wyśpiewują o takiej dziwnej Boskiej sprawie,
Że Bóg przyjął stan człowieka,
Majestatu się wyrzeka,
Ku ludzkiej naprawie.

Pozwólcie mi, Mateńko szczęśliwa i święta,
Wziąć na ręce Syneczka, aby te rączęta,
Duszę moją zapaliły,
I z więzienia uwolniły,
Zdjąwszy z onej pęta.

Kolęda „Słyszę z nieba muzykę” pochodzi ze „Śpiewnika kościelnego”, wydanego w 1838 roku, pod redakcją Michała Marcina Mioduszewskiego.