Świnty Scepon (Święty Szczepan)

[ Powrót do kolęd ]

Żywczanie – „Świnty Scepon”

Świnty Scepon (Święty Szczepan)

Świnty Scepon po kolyndzie [rod chodził x7],
A świnty Jon sie ku niymu [przygodził x7].

Matka Bosko kolyndników [witała x7],
srybro, złoto za kolynde [im dała x7].

A kupcie se kolednicy [co kcecie x7],
a uciescie tóm kolyndóm [to dziecie x7].

Tradycyjna pastorałka „Świnty Scepon” wywodzi się z Beskidów. Tytuł nawiązuje do drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia i wtedy też jest śpiewana przez grupy kolędników. W zależności od regionu można spotkać jego różne wersje.