W Narodzin Bożych święty dzień

[ Powrót do kolęd ]

W Narodzin Bożych święty dzień

W Narodzin Bożych święty dzień
Śpiewajmy Panu chwały Pieśń
Chwałę śpiewajmy, serca Mu dajmy
W narodzin Jego święty dzień.

Śpiewom anielskim dajemy wtór
Złączmy się z nimi w zgodny chór
By rosła chwała Bogu wspaniała
Przez naszych śpiewów zgodny wtór.

By Ojcu za nas spłacić dług
Leży w ubogim żłobie Bóg
Tak, on już wcześnie, za nas boleśnie
Oddaje Ojcu Swojemu dług.