Witaj gwiazdko złota

[ Powrót do kolęd ]

Irena Santor – „Witaj gwiazdko złota”

Witaj gwiazdko złota

Witaj gwiazdko złota
na niebios przestworze
Witaj nam radośnie
Dzieciąteczko Boże!
Wznieś łask pełne dłonie
nad głowy naszemi
My Ci zaśpiewamy
po calutkiej Ziemi.

My Ci zaśpiewamy
wesołymi tony
na kościółku Twoim
uderzymy w dzwony.
I tak dźwięczeć będzie
pieśń radosna wszędzie
hej, kolęda kolęda
hej, kolęda kolęda.

Świeci gwiazdka w górze
cudnym blaskiem wieści
w ubożuchnej szopce
Matka Syna pieści.
Jezus dłonie wznosi
nad prostacze głowy
błogosławi, cieszy
radosnemi słowy.

Pastuszkowie mili
pójdźcie do stajenki
Jemu się pokłońcie
poproście Panienki.
Kto ma w sercu bóle
kto ma łzy na twarzy
tego On pocieszy
łaską go obdarzy.

Oto lirnik stary
śpiewną lirę stroi
niechże zagra na niej
pastuszkowie moi!
Wszak Chrystus się rodzi
śpiewać nam się godzi
hej, kolęda kolęda
hej, kolęda, kolęda.

Kolęda „Witaj gwiazdko złota” jest ocenzurowaną wersją „Kolędy żołnierskiej” z 1863 roku. Słowa do „Witaj gwiazdko złota” napisał Stanisław Rzętkowski, natomiast muzykę skomponował Zygmunt Noskowski. Autorem słów do „Kolędy żołnierskiej był Mieczysław Romanowski. Została ocenzurowana przez władze rosyjskie, a jej słowa mówiły m.in.:

Ojcze, idź do pracy,
Domu pilnuj, matko,
Dzieci, wy do szkoły,
Przyjdzie nowe latko
Wolności, swobody,
Jedności i zgody,
Hej, kolęda, kolęda!

A gdy przyjdzie do nas
Niebieska Dziecina,
Zyska wolność Polska,
Litwa, Ukraina.
Woła naród cały:
Przybądź Jezu mały!
Hej, kolęda, kolęda!