Witaj Jezu ukochany

[ Powrót do kolęd ]

Chór Magnificat – „Witaj Jezu ukochany”

Witaj Jezu ukochany

Witaj Jezu ukochany
Na zbawienie ludziom dany
Witaj miłe dzieciąteczko
Witaj śliczne paniąteczko
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Witaj zdawna pożądany
Od Proroków obiecany
Witaj świata zbawicielu
Witaj nasz odkupicielu
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Witaj dziecino maleńka
Którego się piekło lęka
Witaj ubogi sieroto
Z którego rąk płynie złoto
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Witaj o rajski kwiateczku
Cnego panieństwa wianeczku
Witaj prześliczna lilija
Tyś pachnąca konwalija
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Witaj o baranku cichy
Który gładzisz świata grzechy
Witaj Jezu winne grono
Które dziś w żłobie złożono
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Leżysz w żłobie położony
W pieluszeczki uwiniony
Matka cię karmi piersiami
A ty zalewasz się łzami
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Anieli chwałę śpiewają
Wschodni Królowie cześć dają
Gdy jedni dary składają
Drudzy cię na śmierć szukają
Witaj Jezu, witaj Jezu!

O miłości niesłychana
O dobroci niewidziana
Jako kwiat dziś się otwierasz,
Alić zaraz obumierasz
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Pójdźcie ludzie przywitajcie
Boga w ciele oglądajcie
Mówcie: tobe pokłon wszelki
Należy się Boże wielki
Witaj Jezu, witaj Jezu!

Kolęda „Witaj Jezu ukochany” powstała prawdopodobnie XVI wieku. Pierwszy jej zapis znalazł się w Kancjonale Staniąteckiego z 1586 roku, jest on jednak nieczytelny, dlatego słowa znane dziś pochodzą z Kancjonału p. Elżbiety Latosińskiej z 1637 roku. Według „Śpiewnika kościelnego” ks. Jana Siedleckiego, słowa kolędy „Witaj Jezu ukochany” są autorstwa Jana Kaszyckiego. Muzykę opracował Feliks Nowowiejski.