Wśród nocnej ciszy

[ Powrót do kolęd ]

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

„Wśród nocnej ciszy” to polska kolęda powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwszy raz opublikowano ją w 1853 roku w dodatku do Śpiewnika kościelnego autorstwa ks. Michała Marcina Mioduszewskiego, który przeznaczył ją do śpiewów mszalnych. Powszechnie znana była już na początku XIX wieku. Śpiewana była zazwyczaj zaraz po rozpoczynającej ją kolędzie „Pienia Aniołów brzmią”. Dzisiaj kolęda ta najczęściej rozpoczyna pasterkę. W XIX wieku kolęda „Wśród nocnej ciszy” była wielokrotnie przerabiana, a na jej melodię śpiewano również pieśni patriotyczne.