Tadeusz Bór-Komorowski – „Armia podziemna” (2009)

Tadeusz Bór-Komorowski - "Armia podziemna"Imię Tadeusza Komorowskiego było w kraju wyklęte. Polska Gomułki, a wcześniej Bieruta, wraz ze swoją urzędową historiografią i publicystyką, przypisywała „Borowi”, na równi chyba z gen. Andresem, innym niezłomnym bohaterem walk o niepodległość, cechy złe i najgorsze. Z perspektywy niemal półwiecza od chwili spisania przez gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego jego wspomnień patrzymy na tę pracę jako na jedną z pierwszych opublikowanych po wojnie książek o Armii Krajowej, ważkich do dziś głównie ze względu na sama osobę autora.

Dowódca Armii Krajowej jako uczestnik i koronny świadek wydarzeń o wielkiej doniosłości historycznej dał prawdziwy wyraz podstawowemu założeniu ideowemu tej niezwykłej formacji, którą dane było dowodzić: „przyczynienia się własnym wysiłkiem do odzyskania utraconej wolności”. (z posłowia Władysława Bartoszewskiego)

Niniejsza książka została napisana w roku 1945 i była przeznaczona dla czytelników obcych, których zapoznać miała z dziejami polskiego podziemia i udziałem Polski we wspólnym wysiłku wojennym Sprzymierzonych. W wydaniu polskim autor poprawił wiele nieścisłości, uzupełnił informacje, korzystając z materiałów Studium Polski Podziemnej, a zwłaszcza opracowań, które stały się podstawą dzieła zbiorowego „Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej”.

Ilość stron: 488

Data wydania: październik 2009

Wydawnictwo: Bellona

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=komorowski+armia+podziemna