Afera Polisa

Afera Polisa – afera ujawniona w 1995 roku przez „Życie Warszawy”. Dotyczyła udziałów, które posiadały żony Aleksandra Kwaśniewskiego i Józefa Oleksego w Towarzystwie Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnym Polisa SA. „Życie Warszawy” sugerowało również powiązania akcjonariuszy „Polisy” z osobami odpowiedzialnymi za aferę FOZZ. Aleksander Kwaśniewski nie wpisał też akcji żony do deklaracji majątkowej. „Polisa” mimo braku wysokich zysków wypłacała dywidendy akcjonariuszom, a jej sprawozdania finansowe były sfałszowane.

Zobacz więcej: afera Polisa.

« Powrót do Leksykonu