Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa –  utworzona w październiku 1991 roku na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Głównym zadaniem Agencji Własności Rolnej było gospodarowanie przejętym majątkiem, a w szczególności prowadzenie prywatyzacji. Istniała do przekształcenia w Agencję Nieruchomości Rolnych w 2003 roku.

« Powrót do Leksykonu