Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Polisa

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Polisa SA – firma ubezpieczeniowa działająca w okresie od 1989 do 1999. Założycielami i organizatorami byli tzw. działacze młodzieżowi PZPR. W związku z uwikłaniami politycznymi Towarzystwa wybuchła tzw. afera Polisa.

« Powrót do Leksykonu