Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) – publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie.

Za właściwy początek uczelni uważa się utworzenie Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w 1932 roku. Gdy wybuchła wojna PIST nie przerwał działalności (studentami podziemnego PIST-u byli m.in. Andrzej Łapicki i Zofia Mrozowska), a jawnie rozpoczęto działać w 1945 roku w Łodzi. W 1949 PWST przeniesiono do Warszawy, a wkrótce połączono ją z założoną tu przez Zelwerowicza Państwową Wyższą Szkołą Aktorską.

W 1955 PWST nadano imię Aleksandra Zelwerowicza, a w roku 1962 PWST uzyskała prawa akademickie i odtąd absolwenci byli magistrami sztuki a jej wykładowcy zostali docentami i profesorami. Na fali zmian „solidarnościowych”, w 1981 roku, pierwszym demokratycznie wybranym rektorem uczelni został Andrzej Łapicki. Funkcję rektora pełnili także Andrzej Łapicki i Jan Englert. Za ich kadencji odbudowano dawną scenę Konwiktu Pijarów i nadano jej nazwę Teatr Collegium Nobilium.

Uczelnia posiada cztery wydziały: Wydział Aktorski, Wydział Reżyserii, Wydział Sztuki Lalkarskiej i Wydział Wiedzy o Teatrze.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *