Gromyko Andriej

Andriej Gromyko – ur. 18 lipca 1909 r. we wsi Staryja Hramyki, Białoruś, zm. 2 lipca 1989 r. w Moskwie, sowiecki polityk, ekonomista. Od 1939 roku pracował w korpusie dyplomatycznym ZSRS. Od 1957 aż do 1985 roku był szefem dyplomacji ZSRS. W latach 1973-1988 był członkiem Biura Politycznego KPZR i równocześnie w latach 1985–1988 przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRS (formalnie głową państwa). W notatkach Wiktora Anoszkina zostało ujawnione, że sprzeciwiał się wprowadzeniu wojsk sowieckich do Polski po wprowadzeniu stanu wojennego.

Zobacz: Wprowadzenie stanu wojennego.

« Powrót do Leksykonu