Susłow Michaił

Michaił Susłow –  ur. 21 listopada 1902 r. we wsi Szachowskoje w guberni saratowskiej, zm. 25 stycznia 1982 r. w Moskwie, polityk sowiecki. Sprawował kontrolę nad ideologią partii komunistycznej, propagandą i kulturą. W czasie II wojny światowej nadzorował deportacje ludności z Kaukazu, a po wojnie także z Litwy. Był najbliższym współpracownikiem Leonida Breżniewa, opowiadając się za utrzymaniem twardej linii politycznej. Według notatek Wiktora Anoszkina był jednym z tych, którzy sprzeciwiali się wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski po wprowadzeniu stanu wojennego.

Zobacz: Wprowadzenie stanu wojennego.

« Powrót do Leksykonu