Majkowski Andrzej

Andrzej Majkowski – polski dyplomata, urzędnik, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 1963-1972 był działaczem i pracownikiem ruchu młodzieżowego Zrzeszania Studentów Polskich i Związku Młodzieży Socjalistycznej. Należał do PZPR. Od 1969 do 1972 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, jednocześnie zasiadł w tym czasie w radzie nadzorczej RSWPrasa”. Zasiadł w radzie programowej Radiofonii i Telewizji.

Od 1972 do 1992 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. jako I Sekretarz Ambasady w Moskwie. Był też członkiem prezydium PKOL w czasie, gdy kierował nim Aleksander Kwaśniewski. W okresie 1992-1995 pełnił funkcję prezesa Zarządu „Kuriera Polskiego”. W latach 1996-2005 był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prezydentem był wtedy Aleksander Kwaśniewski. Był odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. Prezes Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”.  W oświadczeniu lustracyjnym przyznał się do współpracy z tajnymi służbami wojska w PRL.

« Powrót do Leksykonu