RSW Prasa

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” (RSW „Prasa”) – przedsiębiorstwo utworzone uchwałą Sekretariatu KC PPR 25 kwietnia 1947 roku. Działało na rynku wydawniczym do roku 1973. Wydawnictwo działało jako spółdzielnia z członkostwem osób prawnych i z udziałem większościowym PZPR. Powstała z 14 drukarni i wydawnictw, nad którymi pieczę miało PPR oraz Związek Walki Młodych. Drukarnie te zostały przejęte od prywatnych właścicieli, którzy zostali aresztowani za rzekome nadużycia gospodarcze.

RSW „Prasa” w czasie swej działalności wydawała przeszło 50% wszystkich periodyków wychodzących w Polsce, w tym przeszło 90% wszystkich dzienników. Działalność spółdzielni polegała też na kolportażu prasy, posiadała na niego monopol. W ten sposób uniemożliwiono docieranie do czytelników prasie niezależnej.

« Powrót do Leksykonu