Anna Szarzyńska-Rewska

Anna Szarzyńska-RewskaAnna Szarzyńska-Rewska ps. Hanka – ur. 9 kwietnia 1915 r. w Kijowie, zm. 1 października 1970 r. w Warszawie, polska działaczka społeczna, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania warszawskiego, więzień polityczny w PRL. Uczestniczyła m.in. w przeprowadzonej 1 lutego 1944 roku akcji Kutschera. Na początku 1956 roku nawiązała kontakt listowny z Jerzym Giedroyciem, w wyniku czego otrzymywała od niego wydawnictwa „Kultury”, które następnie rozprowadzała wśród znajomych.

30 stycznia 1958 roku została zatrzymana i skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie na karę 3 lat pozbawienia wolności za „rozpowszechnianie miesięcznika „Kultura” i wydawnictw tego czasopisma, których treść zawierała fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego i obniżyć powagę jego naczelnych organów.”

« Powrót do Leksykonu