Archeolog

Archeolog – rodzaj pracownika naukowego posiadającego wymagane umiejętności (potwierdzone dokumentami), który zbiera materialne pozostałości (artefakty) po minionych kulturach i społeczeństwach.

W potocznym znaczeniu to zbieracz i często kolekcjoner obiektów zabytkowych, zwłaszcza antycznych. Archeolodzy pracują głównie na wykopaliskach.

« Powrót do Leksykonu