Koziej-Żukowa Barbara

Barbara Koziej-Żukowa (ur. 21 maja 1925 w Warszawie, zm. 16 maja 2003 tamże) – polski polityk.

Absolwentka Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR (1961). Wstąpiła do SD (1951). Należała do TPPR i FJN. W 1969 i 1972 wybierana na posła na Sejm V i VI kadencji. Zasiadała w Komisjach Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia i Kultury Fizycznej. Ponownie mandat uzyskała w 1976.  Kontynuowała pracę w Komisjach Handlu Wewnętrznego (poszerzonej o kompetencje z dziedziny: Drobnej Wytwórczości i Usług) oraz Zdrowia i Kultury Fizycznej. W 1980 po raz kolejny uzyskała reelekcje. Była członkiem Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Zdrowia i Kultury Fizycznej. Została odznaczona m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i 30-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz