Marchocka Marianna

Marianna Marchocka – polska zakonnica urodzona 25 czerwca 1603 roku w Stróżach. Wbrew woli rodziców Marchocka 26 kwietnia 1620 roku wstąpiła do zakonu, gdzie przybrała imię Teresa od Jezusa. Pierwsze doświadczenie mistyczne w życiu zakonnicy wydarzyło się, kiedy Marianna miała 21 lat. Według zapisów z epoki karmelitanka posiadała dar bilokacji oraz stygmaty, ponadto doświadczała ekstaz oraz okresów oschłości duchowych.

Od 3 maja 1647 roku na polecenie swojego spowiednika i kierownika duchowego Marianna Marchocka zaczęła spisywać swoje życie. Powstały utwór – „Żywot” – charakteryzował barwny styl wypowiedzi, zbliżony do mowy i był pierwszą polską autobiografią, napisaną przez kobietę. „Żywot” został przetłumaczony na język francuski.

Marianna Marchocka zmarła 19 kwietnia 1652 roku w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu