Bochnia

Bochnia – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim.

Nazwa miasta w pierwszych źródłach pojawia się jako Sal de Bochegna  w 1198 roku, Bocheno w 1234 roku, Bochnya 1242 roku. Zmiana Bochynia w Bochnia nastąpiła w wyniku ściągnięcia fonetycznego. Pierwotnie oznaczała zagłębienie moczarowate. Pierwsza wzmianka o Bochni w źródłach pisanych pochodzi z 1198 roku. W 1253 roku nastąpiło nadanie Bochni praw miejskich przez Bolesława Wstydliwego. W XVII wieku Bochnia podobnie jak większość miast polskich doznała szeregu klęsk. Wielka epidemia, pożary, czy potop szwedzki. W 1939 roku w Bochni miała miejsce jedna z pierwszych masowych egzekucji w okupowanej przez III Rzeszę Polsce. Rotmistrz Witold Pilecki po ucieczce z obozu Auschwitz-Birkenau w kwietniu 1943 roku ukrywał się krótko w Bochni.

« Powrót do Leksykonu