Bierut Bolesław

Bolesław BierutBolesław Bierut – ur. 18 kwietnia 1892 r. w Rurach Brygidkowskich, zm. 12 marca 1956 r. w Moskwie, polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944 roku i pierwszy przywódca Polski Ludowej. Do 1947 roku był prezydentem, a następnie od 1952 do 1954 roku premierem PRL. W 1948 roku został I sekretarzem KC PZPR, którym pozostał do swojej śmierci.

Zmarł w Moskwie, gdzie był gościem XX Zjazdu KPZR, na którym Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat demaskujący zbrodnie stalinizmu. Miało to ponoć wstrząsnąć Bierutem, który przejął się możliwymi konsekwencjami referatu, co dodatkowo pogłębiło i tak niekorzystny stan jego zdrowia, jednak wątpliwości budzi fakt, iż śmierć nastąpiła w dwa tygodnie po wygłoszeniu przez Chruszczowa przemówienia.

« Powrót do Leksykonu