NKWD

Udostępnij

NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRS. Od 1934 roku NKWD skupił cały aparat represji policyjnych ZSRS – od milicji kryminalnej poprzez wywiad i kontrwywiad, wojska ochrony pogranicza, administracyjne sądownictwo doraźne po system obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej.

« Powrót do Leksykonu