Bund

Bund (Algemejner Jidiszer Arbetersbund in Lite, Pojln un Rusland) – Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji – lewicowa, antysyjonistyczna partia żydowska działająca w kilku państwach europejskich w okresie od lat 90. XIX wieku do drugiej połowy lat 40. XX wieku.

Został założony 7 października 1897 roku w Wilnie.  Była antysyjonistyczna i antyreligijna partia, która zrzeszałaby wszystkich żydowskich robotników na terenie Imperium Rosyjskiego (tereny późniejszej Rzeczpospolitej).Gdy wybuchła II Wojna Światowa, działacze Bundu aktywnie wzięli udział w żydowskim ruchu oporu. W 1949 roku partia była zdominowana w przeważającym stopniu przez komunistów i to było przyczyną rozwiązania partii.

« Powrót do Leksykonu