ChSWN

ChSWN (Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”) – chrześcijańskie stowarzyszenie powstałe 17 czerwca 1982 roku z pomysłu i inicjatywy Franciszka Blachnickiego, w Carlsbergu (Niemcy/RFN).

Celem stowarzyszenia było „udzielanie narodom, w których ludzie nie posiadają pełnej wolności w korzystaniu z praw osoby i człowieka, pomocy do uzyskania tej wolności”, a sposobem działania „chrześcijańska służba”. ChSWN miał na koncie własne wydawnictwa prasowe.

Ostatnia prezes stowarzyszenia, Jolanta Gontarczyk okazałą się tajnym współpracownikiem PRL-owskiej SB i przyczyniła się do zakończenia działalności ChSWN. Była także podejrzewana wraz z mężem o śmierć Franciszka Blachnickiego. Badał to we własnym śledztwie IPN.

« Powrót do Leksykonu