Walterowcy

Walterowcy – potoczna nazwa powstałej w 1954 roku organizacji młodzieżowej, nazwanej od pseudonimu Karola Świerczewskiego Kręgiem Walterowskim, a następnie, już w ramach Związku Harcerstwa Polskiego, reaktywowanego w 1956 roku po okresie stalinizmu Hufcem Walterowskim. Organizacja miała na celu stworzenie w Polsce drużyn młodzieżowych na wzór sowieckiej Organizacji Pionierskiej imienia W. I. Lenina. Hufiec Walterowski rozwiązano w 1961 roku. Do walterowców należeli m.in. Jacek Kuroń, jeden z założycieli hufca, Adam Michnik, Seweryn Blumsztajn, Jan Lityński, Józef Chajn, Andrzej Seweryn.

« Powrót do Leksykonu