Dyktatura wojskowa

Dyktatura wojskowa – forma nieparlamentarnych, czasem despotycznych metod sprawowania władzy politycznej przez rząd złożony z żołnierzy, juntę wojskową, powstały zazwyczaj w wyniku przewrotu wojskowego; władze cywilne są podporządkowane władzom wojskowym.

« Powrót do Leksykonu