Getto żydowskie

Getto żydowskie – wydzielony obszar miasta zamieszkany przez Żydów lub przedstawicieli innych narodów. W wielu europejskich miastach getta pozostawały dla Żydów i innych mniejszości przymusowym miejscem osiedlania od średniowiecza do XIX wieku. W krajach okupowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej władze okupacyjne tworzyły zamknięte i strzeżone getta, w których przymusowo osiedlano ludność żydowską z danego terenu. Getta te były zazwyczaj otoczone murem strzeżonym od zewnątrz i całkowicie zależne od dostaw żywności oraz energii. Utworzenie gett było pierwszym etapem Zagłady Żydów zaplanowanej i przeprowadzonej przez nazistów.

« Powrót do Leksykonu