Chodkiewicz Jan Karol

Jan Karol Chodkiewicz – ur. 1560 r., zm. 24 września 1621 r. w Chocimiu, hetman wielki litewski od 1605 roku, hetman polny litewski od 1600 roku, wojewoda wileński od 1616 roku, starosta generalny żmudzki od 1599 roku, w 1596 roku mianowany podczaszym litewskim. Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w. W 1605 roku odniósł znakomite zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem. W czasie wojny o Inflanty Chodkiewicz dał się poznać jako znakomity strateg i mistrz taktyki, szczególnie umiejętnie potrafiący operować formacjami husarii, rzucając je na wroga w przełomowym momencie bitwy. Był świetnym administratorem odziedziczonych lub powierzonych sobie dóbr. Wznosił liczne zamki, obwarowywał miasta, fundował kościoły i klasztory.

W czasie wojny polsko-rosyjskiej stanął na czele wyprawy na Moskwę. 10 września 1611 roku pospieszył z nieudaną odsieczą oblężonej polskiej załodze moskiewskiego Kremla, ścierając się z powstańcami rosyjskimi. Druga próba odsieczy w 1612 roku też nie zakończyła się powodzeniem. Był także dowódcą połączonych wojsk polskich i litewskich w czasie obrony Chocimia przed Turkami w roku 1621. Zmarł w oblężonym przez Turków obozie pod Chocimiem.

« Powrót do Leksykonu