Gorlice

Gorlice – miasto w województwie małopolskim.

Data powstania miasta jest niepewna. Marcin Kromer podaje rok 1355. Prawdopodobnie miasto początkowo osadzone na prawie polskim, od 1417 roku na prawie niemieckim. Według kronik Kromera z 1354 roku Dersław I Karwacjan otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego przywilej utworzenia miasta Gorlic.  Miasto stało się ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Rozwój miasta przerwała pierwsza wojna światowa znacząco je niszcząc.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz