GRU

GRU – Główny Zarząd Wywiadowczy ZSRS. Instytucja wywiadu wojskowego ZSRS, a później Federacji Rosyjskiej. Po rozpadzie ZSRS, wobec znaczącej redukcji aparatu i ograniczenia zakresu działalności cywilnych służb specjalnych wyrosłych na gruzach KGB, znaczenie GRU znacznie wzrosło.

« Powrót do Leksykonu