Handel

Handel – rodzaj gospodarczego procesu, który polega na sprzedaży i wymianie określonych dóbr najczęściej na pieniądze lub inne towary.

« Powrót do Leksykonu