Waluta

Waluta – nazwa własna pieniądza jakie obowiązuje w określonym państwie. Waluta jest środkiem regulowania płatności i środkiem rozliczeniowym. W celu ustandaryzowania pojęcia przyjęto trzyliterowe skróty oznaczające walutę danego kraju, np. funt brytyjski jest oznaczany GBP, a polski złoty PLN.

« Powrót do Leksykonu