Rewolucja

Rewolucja (łac. revolutio – obrót, odwrócenie) – w wąskim pojęciu zmiana ustroju politycznego, jak i organizacji społeczeństwa prowadzona przy jego znacznym udziale.

Pierwotnie termin „rewolucja” odnosił się do cyklicznych zmian władzy, obecnie uważa się, że pojęcie w tym zakresie oznacza wydarzenia, które nie miały odpowiedników w przeszłości i wywracają zastany stan rzeczy „do góry nogami”. W szerokim znaczeniu jest to wszelka głęboka i błyskawiczna zmiana (np. rewolucja przemysłowa, naukowa, obyczajowa). Rewolucja bardzo często torowała drogę do władzy marksizmowi, socjalizmowi czy komunizmowi.

« Powrót do Leksykonu