Żółkiewski Stanisław

Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz – polski magnat, od 1618 roku  hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, był też  hetmanem polnym koronnym , wojewodą kijowskim, kasztelanem lwowskim, sekretarzem królewskim oraz starostą barskim, hrubieszowskim i kałuskim. Zwycięzca w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom, pisarz i pamiętnikarz.

4 lipca 1610 roku w słynnej bitwie pod Kłuszynem odniósł swe największe zwycięstwo, pokonując oddziałem 2700 husarzy  armię rosyjską liczącą 30 tys. żołnierzy, wspieraną przez korpus szwedzki liczący 5 tys. wojska, po czym na dwa lata zajął Moskwę. W 1620 roku poprowadził źle przygotowaną wyprawę na Mołdawię i poniósł ciężką klęskę w bitwie pod Cecorą, gdzie zginął w nocy z 6 na 7 października 1620 roku podczas odwrotu wojsk polskich. Jego głowę osadzoną na pice odesłano sułtanowi, który na ponad dwa lata umieścił ją nad wejściem do swego pałacu.

« Powrót do Leksykonu