Inspirator

Inspirator – tak nazywa się daną osobę, która swoim działaniem, słowami lub innymi formami wyrażania woli daje impuls do podjęcia określonego działania, np. kaznodzieja, który swoimi kazaniami zagrzewa wiernych.

« Powrót do Leksykonu